gogolewski.jpg
Ignacy Gogolewski. Nowowybrany prezes ZASP.